กำหนดงานเลี้ยงรุ่น SG2525 รุ่น 65/2528 ห้อง D วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 นี้

ณ.ห้องบุษบง A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ เวลา 18.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเรียนเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันครับ

Copyright 2007, SG2525.com.  All rights reserved.