กำหนดการเลี้ยงรุ่นห้อง D ปี 2551 นี้ วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ณ.ภัตตาคาร ขนาบน้ำ เชิงสะพานซังฮี้ฝั่งธนบุรี ชั้น 2 เหมาฟลอร์ เวลา 18.30 น. เป็นต้นไปครับ

จึงเรียนาเพื่อทราบและเชิญชวนเพื่อนๆห้อง D มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

จากเสี่ย

Copyright 2007, SG2525.com.  All rights reserved.